Аптека Витезда - Охрид

ул. Македонски просветители бр.18.ТЦ Амам
Аптека Витезда работи од 1998 година и се наоѓа наспроти главниот влез на Пошта во Охрид. Покрај широката палета на производи од фармацевската индустрија, лекови со и без рецепт (ОТЦ ), козметика и др.

Аптеката издава лекови на товар на ФЗОМ.