Аптека Вис-Медикус

ул.Карпош бр.Ламела 1/локал7
Аптека Вис Медикус се наоѓа во Битола. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.