Аптека Венена - Прилеп

бул. Гоце Делчев бр.112
Аптека Венена успешно работи уште од 2002 год. и се наоѓа на на стотина метри пред новата автобуска станица.

Покрај комерцијални лекови и ОТЦ препарати издаваме и лекови, ортопедски помагала и пелени на товар на ФЗОМ (со фондовски рецепти и потврди). Снабдени сме со хербални лекови, додатоци во исхрана, медицински и козметички колекции за деца и возрасни, бебешки пелении, млека, храни, кашички, сокови. Во аптеката вршиме промоции на нови и сезонски лекови во интерес на јавното здравје.