Аптека Ваша Аптека - Тетово

ул.Браќа Симоски бр.2 Тетово
Ваша Аптека се наоѓа во стариот дел на градот Тетово. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.