Аптека Тренд Фарм

с. Шемшово бр. зграда 1/3
Аптека Тренд Фарм се наоѓа во с.Шемшово бр. 1/3 во општина Јегуновце и располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски), ОТЦ производи, додатоци во исхраната, опрема и помагала, галенски производи, козметика, бебе програма, ортопедски кломпи итн.