Аптека Света Петка - Струга

ул.Кеј 8-ми Ноември бр.бб.
Аптека Св. Петка се наоѓа во Струга во близина на здравствениот дом. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.