Аптека Софија - Штип

ул. Христијан Карпош бр.24
Аптека Софија е основана во 2004 година и се наоѓа до МВР подрачна служба Штип, во близина на Kit-Go маркет.

Aптеката работи со стручен кадар од два дипл. фарм и два фарм. техничари кои се спремни да одговорат на сите потреби на пациентите. Аптеката има склучено договор со ФЗОМ и во неа се издаваат лекови на рецепт од позитивна листа.

Аптеката располага со широк асортиман на лекови од ОТЦ програмата, додатоци на исхрана, и се она за кое пациентите покажале интерес.