Аптека Снежана Фарм 3 - Банско

с. Банско бр.31
Аптека Снежана Фарм 3 се наоѓа во село Банско Струмица. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.