Аптека Роса Вита - Житоше

с. Житоше
Аптека Роса Вита се наоѓа во село Житоше. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.