Аптека РосаВита - Могила

с.Могила
Аптека Роса Вита се наоѓа во село Могила. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.