Аптека Роса Вита - Битола

ул.Моше Пијаде бр.11-13 | Битола
Аптека Роса Вита 24/07 се наоѓа во стариот дел на Битола. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.