Аптека Примавита - Струга

Ул.Маршал Тито б.б. Струга
Аптека Примавита се наоѓа веднаш до пазарот во Струга. Посветено работење на искусни фармацевти. Целосна и редовна снабденост со лекови од комерцијална и позитивна листа. Професионални совети и грижа за пациентите.