Аптека Пенецилин - Скопје

Ул. Сава Михајлов бр. 6
Аптека Пеницилин се наоѓа во Скопје на ул.Сава Михајлов бр.6 . Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.