Аптека Паком Фарм

с. Доброште, Теарце ул.101 бб
Аптека Мега Паком е лоцирана во село Доброште, општина Теарце на ул.101 бб и располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.