Аптека Нова Фарм MM

Ул. Васо Карајанов бр.5
Аптека Новафарм ММ од Гевгелија на ул. Васо Карајанов бр.5 располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.