BekimNita

ул.Ристо Крле бр.5
Аптека НИТА 1 лоцирана во Струга спроти на здравствениот дом. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.