Аптека Натрен Плус

с. Камењане, ул. 101 бр. бб | Општина: Боговиње
Аптека Натрен Плус се наоѓа во центарот на село Камењане. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.