APTEKA MEKA

Ул.Маршал Тито Бр.35/1
ПЗУ АПТЕКА МЕКА е основана на 01.04.1993год.
Локација: Во централно подрачје, во близина на градскиот пазар. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.