Аптека Мега-Паком Фарм

с. Слатино ул.101 бр.28
Аптека Мега Паком е лоцирана во село Слатино, општина Теарце на ул.101 бр.28 и располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.