Аптека Медика Фарм - Штип

Ул.Трст бр. 7 Б
Аптека Медика Фарм се наоѓа во центарот на Штип. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.