Аптека Карпош 2 - Куманово

ул.7 бр. 32 нас. Карпош, Куманово
Аптека Карпош 2 нуди широк асортиман на ОТЦ производи од сите производители регистрирани во Македонија, а заедно со Аптека Карпош 1 која работи и со лекови со рецепт, како и совет од специјалист по мед. биохемија, 4 лекари по семејна медицина и стоматолог ја пополнува комплетно сликата за една здравствена институција која ги задоволува сите здравствени потреби на пациентите.