Аптека Искра Надеж

ул. Мечкин Камен бр.43
Аптека Искра Надеж се наоѓа во близина на Општата Болница "Борка Талески" во Прилеп. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.