Аптека Хигија - Кавадарци

Аптека Хигија се наоѓа во центарот на Кавадарци, во близина на општината. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.