Аптека Глорија Кавадарци

Ул.Илинденска бр.115
Аптеката Глорија е онована на 22.12.1999 година и се наоѓа во централно подрачје, на главна улица во близина на меѓуградска автобуска станица.

Аптека Глорија располага со голем асортиман на лекови, лекови на товар на ФЗО, ОТЦ препарати, козметички препарати, препарати за нега на бебе и мајка, обувки, програма за здрава храна, детски играчки, медицински помагала.