Аптека Феникс - Битола

ул.Панде Николов б.б
Аптека Феникс се наоѓа во здравствениот дом во Битола (ЈЗУ „Д-р Хаим Абраванел). Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.