Аптека Фарма-Медика с.Камењане

с. Камењане Ул. 101 бр. 4/1
Аптека Фарма Медика се наоѓа во с. Камењане на ул бр. 101 4/1 во општина Боговиње и располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски), ОТЦ производи, додатоци во исхраната, опрема и помагала, галенски производи, козметика, бебе програма, ортопедски кломпи итн.