Аптека Фармацо - Кичево

Ул.11 Септември бр.146 Б
Аптека ФАРМАЦО е основана во 1996 година. Се наоѓа во близина на касарната во Кичево. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.