Аптека Фармација Ера 3 - Кичево

Ул.Маршал Тито б.б.
Аптека Фармација ЕРА 3 се наоѓа во Кичево. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.