Аптека Крис Медика Ема Фарм - Битола

ул. Солунска бр.258
Аптеката ЕМА ФАРМ е основана на 31 мај 2006 година и се наоѓа Камен мост кај самопослуга Балкан.

Во аптеката може да се снабдите со лекови на рецепт на товар на ФЗОМ во текот на целиот месец и со сите најбарани суплементи, додатоци, витамини и минерали, медицински помагала и козметички производи.