Аптека Ека Лек

Ул.Јане Сандански бр.5 Тетово
Аптека Екалек располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.