Аптека Ефедра

Oснована 1999 год. Се наоѓа во близина на Зоолошка.
Програми: ОТЦ и додатоци на исхрана
Козметика
Инконтиненција
Орална хигиена
Анатомски обувки
Помагала за бандажирање, влошки за чевли, еластични компресивни чорапи, крвен притисок, глукометри, инхалатори

Услуги:
Магистрална изработка на лекови
Галенски лекови,
Потврда при патување во странство
Совети
Ускладување кај полимедикација
Уреди за астма и ХОББ
Анализа на состојба на кожа.