Аптека Цито-Фарм - Велес

ул. Димитар Влахов бр. 57/11
Основана во 2006 год. Се наоѓа на влезот во Велес, во објектот на факултетот за технолошки науки. Во близина има повеќе ПЗУ ординации. Затоа аптеката располага со лекови од позитивната листа во тек на целиот тековен месец како и:
ОТЦ лекови, диететски производи, бебешка храна и козметика, апарати за мерење: притисок, шекер, инхалатори, ортопедски помагала, санитетски материјали. Цито Фарм поседува лабораторија за галенски и магистрални лекови. Аптеката работи со cashback картички.