Аптека Чифлик-Пиперево

с. Пиперево
Oснована во 2009 год. и се наоѓа во близина на пат кон Валандово и рибниот ресторан Пиликатник.
На почетокот како фамилијарна аптека, а од 2016 започнува на нова локација кога се вработени и повеќе колеги.
Бидејќи аптеката е во склоп на поликлиника ПЗУ Триводалиеви, каде работат интернист и гинеколог, застапени се повеќе лекови и додатоци во исхрана за трудници и пациенти со кардиоваскуларни и метаболистички заболувања. Аптеката има голем избор на производи за нега на зглобови и коски.