Аптека Бле-Медика 4 - Тетово

с. Нераште ул. 101 бр.бб
Аптека Бле-Медика се наоѓа во с. Нераште ул. 101 бр.бб во општина Теарце и располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски), ОТЦ производи, додатоци во исхраната, опрема и помагала, галенски производи, козметика, бебе програма, ортопедски кломпи итн.