Аптека Биофарм - Штип

ул.Христијан Карпош 31
Приказната со Биофарм Аптеките започнува во 1998 година со отворање на првата аптека на улица Сутјеска бб, - Штип. Успешната работа и вложениот труд допринесуваат за отворање на нова аптека во 2004 година на ул.Христијан Карпош-31, Штип. Понатаму во 2014 година, се отвора аптекарската станица во с. Ињево, Радовиш. Тимот на Биофарм денес има 8 вработени и аптеки на три локаци.
Нашиот фокус отсекогаш бил насочен кон потребите на пациентите, подобрувањето на здравјето и правилната препорака за суплиментите.
Биофарм аптеките се снабдени со сите лекови на рецепт, суплименти за подобрување на здравјето и голем избор на козметика. Биофарм аптеките се дел од PlusPharma маркетинг концептот.