Аптека Бел-лек - Кичево

Ул. Маршал Тито бр.115
Аптека Бел Лек се наоѓа во Кичево на ул. Маршал Тито бр.115 . Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.