Аптека Алтеа фармација-Кичево

Ул.Маршал Тито бр123
Аптека Алтеа Фармација се наоѓа во центарот на Кичево. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.