Аптека АЉ-НЕ

ул. Панче Неделковски бр. 75 1/1
Аптека Аљ-Не се наоѓа во населба Чаир, на ул. Панче Неделковски бр.75/1-1. Располага со голема палета на производи од реномирани производители. Лекови (комерцијални и фондовски),ОТЦ производи, додатоци во исхраната, козметика, производи за нега и хигиена, медицинска опрема и помагала, бебе програма, галенски производи итн.